50.9076047, 4.643115

Het team

Kamer met stoelen
Boeken stapel
Bureautafel met stoelen
 • Siegrid Eelen:

  Logopediste

  Ik ben Siegrid en studeerde in 2001 af als Licentiate in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de KULeuven. Al snel ging ik aan het werk als zelfstandig logopediste in een logopediepraktijk in Grimbergen. Vanaf 2003 combineerde ik dit met het werken in een groepspraktijk in het Leuvense. In 2004 startte ik mijn eigen logopediepraktijk in Herent. In 2008 verhuisde de praktijk naar mijn geboortedorp Winksele. Tijdens de eerste jaren bleek dat het werken met kinderen mij het meeste aansprak. Al gauw legde ik mij dan ook voornamelijk toe op de diagnose en behandeling bij kinderen met leer-, taal- en spraakmoeilijkheden.

  Sinds 2014 ben ik ook werkzaam bij PraxisP, het praktijkcentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Ik ben werk als consulente binnen het team 'Diagnostiek van leerstoornissen in het hoger onderwijs'. Concreet betekent dit dat ik mee insta voor de diagnostiek van (jong)volwassenen met hardnekkige lees- en spellingproblemen die zitten met de vraag of er bij hen sprake zou kunnen zijn van dyslexie. Ik zie ook jongeren en volwassenen die weten dat ze een leerstoornis hebben en in het hoger onderwijs gebruik willen maken van een aantal specifieke maatregelen voor studenten met een leerstoornis.


  Gevolgde bijscholingen:

  • Studiedag: Aanvankelijk lezen en spellen effectief aanpakken bij CODE
  • Opleiding Dyslexie bij CTGL
  • Studiedag: Lezer-scan en Lezer-game bij UCLL
  • Studiedag: Hodson & Paden : Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken bij Sterk
  • Webinar: Rekenen op afstand bij SIG
  • Themadag Dyscalculie bij SIG
  • Webinar: Logopedisch ouderbegeleidingsprogramma Taalmaatjes bij SIG
  • Studiedag: Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde bij SIG
  • Studiedag: Breuken zetten de wereld op z’n kop
  • Webinar: Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis bij SIG
 •  

 • Annelies Van Avermaet:

  Logopediste

  Mijn naam is Annelies, geboren en getogen in Veltem-Beisem. In 2003 ben ik afgestudeerd aan de KULeuven als Licentiate in de Logopedische en Audiologische wetenschappen. Eind 2003 begon ik te werken in een logopedische praktijk in het Leuvense voor kinderen en volwassenen. Van eind 2006 tot najaar 2018 combineerde ik dit werk met een job als logopediste in een lagere school voor buitengewoon onderwijs type Basisaanbod. Daar gaf ik therapie op school, werkte ikals GON-begeleidster en begeleidde ik kinderen die de overstap maakten naar het gewoon lager onderwijs.

  Na 12 jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging en zocht ik terug de opleiding ‘Logopedische en audiologische wetenschappen’ op. Daar sta ik als praktijkassistente in voor een aantal praktische vakken en voor stagebegeleiding. De combinatie van werken aan de opleiding en in de logopedische praktijk biedt in beide richtingen absoluut een meerwaarde.


  Gevolgde bijscholingen:

  • Opleiding taalanalist
  • Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen
  • Positieve feedback geven
  • Positieve psychologie
  • Faalangst
  • Ontwikkelingsdysfasie
  • ASS
  • begeleiding van angstige en introverte kinderen
  • Ondersteunende software
  • Taalpragmatiek
  • Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet
  • Cerebrale Visuele Inperking
  • Lezergame
  • Vierdaagse cursus coachende vaardigheden: inspirerend coachen

We hebben allebei al meer dan 15 jaar ervaring als logopediste. Hierdoor zijn we beiden gespecialiseerd in het begeleiden van kleuters, lagereschoolkinderen, jongeren en volwassenen. We richten ons voornamelijk op de diagnose en behandeling van leerproblemen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie), taalontwikkelingsstoornissen, articulatieproblemen en myofunctionele stoornissen. Meer informatie hierover en hoe wij u hierbij kunnen helpen, kan u terugvinden op de pagina
‘stoornissen’.

Onze werking

Op eigen initiatief of na een doorverwijzing door de school, CLB, huisarts, kinderarts, neus-keel-oor-arts,… kan u contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, via mail of via ons contactformulier.

Tijdens een eerste gesprek gaan we na wat de hulpvraag en de voorgeschiedenis is. We brengen u dan ook op de hoogte van de praktische werking, de inhoud en de planning van de onderzoeken, de tarieven en de eventuele mogelijkheden tot terugbetaling door uw ziekenfonds. Indien er een mogelijkheid tot terugbetaling is, geven we u de nodige informatie voor het opstarten van de procedure en begeleiden we u bij de verschillende stappen.

Tijdens een volgende afspraak zullen de nodige tests worden afgenomen. Afhankelijk van de problematiek zal dit tijdens één of meerdere sessies gebeuren.

Na afloop van alle onderzoeken wordt een aanvangsbilan (= een schriftelijk verslag) opgesteld. Tijdens een adviesgesprek zal dit verder toegelicht en besproken worden. Tijdstip, plaats en frequentie van de therapie zullen dan ook worden afgesproken. Behandelsessies duren een half uur of een uur. De totale duur en frequentie van de behandeling is afhankelijk van de aard van de stoornis. De behandelingen gaan door in de praktijk. Op aanvraag zijn behandelingen op school en huisbezoeken mogelijk.

Indien er een mogelijkheid tot terugbetaling is, zal een aanvraag worden ingediend bij uw ziekenfonds. Dit bestaat uit de voorschriften van een geneesheer-specialist of huisarts, het aanvangsbilan en een ingevuld aanvraagformulier.

We werken nauw samen met alle betrokken partijen (ouders, school, leerkracht, zorgleerkracht, CLB, …) om een zo goed mogelijk totaalbeeld te krijgen en om op de specifieke noden te kunnen inspelen. Door regelmatig evaluatie- en overlegmomenten te plannen zorgen we voor een optimale begeleiding.

Onze werking

WAT?
Typ10 werd ontwikkeld voor en door kinderen met leer- en/of motorische problemen (schrijfmotorische problemen, spellingsmoeilijkheden, dyslexie, dyspraxie, NLD,…). Deze kinderen hebben het vaak moeilijk met schrijven. Werken op een computer zou een hulpmiddel kunnen zijn, maar daarvoor is typen een onmisbare vaardigheid. Typ 10 is een speelse en kindvriendelijke manier om deze kinderen te leren typen op de computer. Maar uiteraard kunnen alle kinderen op korte tijd met deze methode leren typen.

HOE?
Alle leerkanalen worden benut om de letters aan de juiste vinger te koppelen: kleur, afbeelding, plaats,… . Zo krijgt elke vinger een kleur en worden de letters aan elkaar gekoppeld in zinnetjes die de kinderen goed kunnen onthouden. Dit wordt op een speelse en leuke manier ingeoefend. De nadruk ligt op het correct automatiseren en memoriseren van de letters en niet zozeer op tempo. Dat verhoogt vanzelf als je regelmatig blijft typen. Tijdens de les leren we de letters koppelen aan de verschillende geheugensteuntjes maar de training gebeurt voornamelijk thuis.

VOOR WIE?
Voor alle kinderen vanaf 9 jaar of vanaf het 3de leerjaar.

PRAKTISCH?
°10 lessen van 1 uur
° de lessen gaan door in de praktijk (Lipselaan 38, Winksele)
° in kleine groepjes (maximum 4 kinderen)
° een eigen laptop is aangewezen
° een Typ10 - oefenboekje wordt voorzien
° gebruik van de online-module

PRIJS? 
185 euro (inclusief een Typ10-werkboekje en het gebruik van een aangepast toetsenbord)

WANNEER?
Eind september / begin oktober zal er een nieuwe lessenreeks starten op zaterdagvoormiddag

INTERESSE / INSCHRIJVEN?
Neem contact op met Siegrid via siegrid@logotrein.be of 0474/54.11.88

NOG MEER WETEN?
Neem zeker eens een kijkje op de website: www.typ10.be

Onze werking

Prestatie Honoraria Terugbetaling
Bilanzitting vóór het begin van een logopedische behandeling (per halfuur) 33,16 euro 25,66 euro
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling 47,27 euro 36,27 euro
Individuele zitting van minimaal 30 min - op school 27,36 euro 21,36 euro
Individuele zitting van minimaal 30 min - in de praktijk 28,33 euro 22,83 euro
Individuele zitting van minimaal van 60 min 56,89 euro 45,83 euro

 

Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021.

Deze tarieven voor terugbetaling zijn enkel geldig wanneer er voldaan wordt aan de criteria opgelegd door het Riziv. De terugbetaling loopt dan via de verplichte verzekering van uw ziekenfonds. Wordt er niet voldaan aan alle opgelegde criteria, dan voorziet uw ziekenfonds in vele gevallen een bedrag dat wordt terugbetaald via hun aanvullende diensten en verzekeringen.

Tijdens een eerste afspraak geven we u hierover alle benodigde informatie.